Zarzadzanie ryzykiem.
Identyfikacja, analiza, mitygacja.
Ochrona informacji - Optymalizacja procesów - Doradztwo